Ana Sayfa :: HAKKIMIZDA :: Birliğin Amacı

Birliğin Amacı

Birliğin amaçları şunlardır:

a) Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı ve tüketimi ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan sorunlar, özellikle sosyal, politik, teknik, yasal ve kurumsal meseleler üzerinde çalışmak ve birlik üyeleri tarafından gündeme getirilen sorunların çözümü konusunda yardımcı olmak,

b) Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve arz endüstrisi konularıyla ilgili olarak bilgi toplamak, çalışmalar yapmak ve bunları dağıtmak, bu meselelere ilişkin uzun vadeli çalışmalara katkıda bulunmak, Birlik üyeleri, kurumlar ve uluslararası organizasyonlar arasında iletişimi kolaylaştırmak ve teşvik etmek,

c) Toplantı ve seminerler düzenlemek,

d) Avrupa Birliği’ne paralel yapılaşmada Türkiye elektrik enerjisi sektöründeki tüm kamu ve özel kuruluşların durumlarını ve sorunlarını gözden geçirmek ve bu yapılaşmaya yardımcı olmak,

e) TESAB’a üye kamu ve özel kuruluşları Avrupa seviyesinde temsil etmek, Avrupa Birliği ile devamlı bir ilişkiyi sağlamak ve bu amaçla EURELECTRIC (Avrupa Elektrik Sanayi Birliği)’ne üye olmak, Avrupa Birliği’nin yapılaşmasındaki gelişmeler ışığında, TESAB üyelerinin görüşlerini, tecrübelerini ve problemlerini EURELECTRIC’e aktarmak ve ortak çözüme ulaşmak için gerekli girişimlerde bulunmak,

f) Birliğe üye kamu ve özel kuruluşları, Avrupa Birliği’nin faaliyetlerinden, özellikle elektrik enerjisi ile ilgili olanlardan haberdar etmek,

g) Kuruluşların faaliyetleriyle ilgili olarak, milli seviyede ve Avrupa Birliği seviyesinde, Avrupa Kuruluşlarıyla ve gerektiğinde başka uluslararası kuruluşlarla ilişki kurmak, ilişkileri geliştirmek ve bu kuruluşlara üyelik için gerekli çalışmaları yapmak.