Hidroelektrik Sektörünün Sürdürülebilir ve Müreffeh Avrupa’ya Katkısı

Hidroelektrik Sektörünün Sürdürülebilir ve Müreffeh Avrupa’ya Katkısı

Bu çalışma, Avrupa enerji ve iklim hedeflerine ulaşmada ve Avrupa toplumunun ekonomik ve toplumsal refahına hidroelektriğin sağlayacağı önemli yararlara bütünsel bakış sunar. Elbette hidroelektrik yalnızca maliyet etkin bir düşük karbonlu elektrik kaynağı olmakla kalmaz aynı zamanda Avrupa elektrik sistemine ve ilerisinde Avrupa ekonomisine çok çeşitli yararlar sağlar. Bu çalışmada, 2030 yılına kadar hidroelektriğin doğrudan ve dolaylı makroekonomik etkileri değişken yenilenebilir kaynakların farklı iki senaryoya göre yayılımı dikkate alınarak analiz edilmiştir. . Ayrıca çalışmada, çoğu hidroelektriğin kurulumunun çok sayıda işlevi olması ve elektrik üretimi ile birlikte doğrudan ve dolaylı başka makroekonomik etkileri olmasından dolayı çok amaçlı yararlarına özellikle işaret edilmiştir.

 Avrupa elektrik sisteminin karbonsuzlaştırılması değişken yenilenebilirlerin girişini gerektirecektir. Bu nedenle bu rapor aynı zamanda hidroelektrik santrallerinin rüzgâr ve güneş enerjisi gibi çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunu, esneklikleri ve depolama kabiliyetleri ile nasıl kolaylaştırdığını da göstermektedir. Son olarak, 5. Bölümde Avrupa hidroelektrik endüstrisinin küresel teknoloji liderleriğini elde etmesini sağlayan sabit yenilik ve gelişmenin önemi vurgulanmıştır.

Bu Rapor EURELECTRIC Hidro Çalışma Grubu liderliğinde VERBUND AG, Viyana, Avusturya; ÖBB Infrastruktur, Aktiengesellschaft, Viyana, Avusturya; Österreichs E-Wirtschaft, Viyana, Avusturya; TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG, Innsbruck, Avusturya; Statkraft AS, Oslo, Norveç; Energi Norge, Oslo, Norveç; swisselectric, Bern, İsviçre; E.ON Kraftwerke GmbH, Landshut, Almanya; EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, Almanya; Schluchseewerk Aktiengesellschaft, Laufenburg, Almanya, Vattenfall AB, Stockholm, İsveç; Svensk Energi - Swedenenergy AB, Stockholm, İsveç; EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A., Porto, Portekiz; ENEL Produzione SpA, Roma, İtalya; Union Française de l'Electricité, Paris, Fransa; Environmental Research Pool c/o Adato Energia Oy, Helsinki, Finlandiya; Wien Energie GmbH, Viyana, Avusturya, Uluslararası Hidroelektrik Derneği, London Borough of Sutton, Birleşik Krallık; Hidro-Donanım Derneği, Brüksel, Belçika; Türkiye Elektrik Sanayi Birliği, Ankara, Türkiye; Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband, Baden, İsviçre; Verband Schweizerischer, Elektrizitätsunternehmen, Aarau, İsviçre. şirket ve sivil toplum kuruluşlarının maddi destekleri ile  KEMA Consulting GmbH tarafından hazırlanmıştır. 
Raporun orijinali ingilizce hazırlanmış olup, sonradan Türkçe'ye tercüme edilmiştir.