Ana Sayfa :: ŞEBEKE KOMİTESİ :: Çalışma Yönergesi

Şebeke Komitesi YÖNERGESİ

Başkan                  : Peter BIRKNER (DE)
Başkan Yardımcısı : Manuel RODRIGUES DA COSTA (PT)
Sekreter                : Gunnar LORENZ

Üyeler
Dağıtım Sistemi İşletmecilerini (DSO) temsil eden ulusal kurumlardan gelen temsilciler ya da bir DSO şirketinden gelen müdürler ya da Elektrik Yönetmeliği 2003/54/EC’de tanımlanan Dağıtım veya İletim Sistemleri Operatörleri Temsilcileri şirketinin ortak ya da DSO kısmının müdürleridir.

Ulusal kurumun genel temsilcileri, bir şebeke operatörü şirketinin şebeke operatörleri ya da müdürleri, ya da bir şirketin ortak ya da şebeke operatörlerinin müdürleridir. (DSO ve TSO, Elektrik Yönetmeliği 2003/54/EC’de tanımlandığı gibidir. )

Çalışma Konuları:

Komitenin rolü, şebeke konuları ile ilgili olarak yüksek düzeyde stratejik ve politik karar vermeyi sağlamaktır. Şebeke Komitesinin ana görevi, Avrupa Elektrik Dağıtım Sistemi Operatörlerinin bağımsız sesi olarak EC ve düzenleyicilere doğru aşamalı olarak kabul edilmesini sağlamaktır. Kilit politika konularını uygun düzeyde inceleyerek ve diğer EURELECTRIC organları tarafından üstlenilen aktiviteler ile yakın işbirliği içerisinde dağıtım konuları konusunda politika uzmanlığı sağlayarak dağıtım görevinin çıkarlarını temsil eder. Aynı zamanda ETSO ve UCTE ile MoU’ları takip eden TSO’ların konuları için EURELECTRIC içerisinde dahili danışman olarak çalışır.

Çalışma Grupları ile ilgili olarak, Komitenin rolü kendi işlerini ve bu sayede aktivitelerini, raporlarını ve
EURELECTRIC’in misyonunu işbirlikçi bir şekilde tamamen destekleyen pozisyon belgelerini görmektir.

Ana Konular :

Komite, özellikle AB enerji politikası hedeflerine karşılık olarak aşağıdaki öncelikler ile birlikte şebeke operatörlerinin pozisyonunu formüle etmektedir :

- (Perakande) piyasaların oluşturulması
- Çevresel korumanın desteklenmesi
- Yatırımların sağlanması
- Pasiften aktif şebekelere doğru geçişi sağlamak

İş Programı 2008 / 2009:

- Vatandaş enerji forumu : Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve korunması için en iyi uygulamaların tanımlanması ve desteklenmesi.
- Yeşil Paket : Yenilenebilirlerin entegrasyonu
- Akıllı sayaçların etkileri
- Akıllı şebekelerin sorunları
- DSO’ların difüzyonu için plug-in araçların uygulamaları
- Yatırımların güvene alınması ve düzenlenen bir ortamda değer yaratma kabiliyeti ve esneklik konuları
- Yetkilendirme sorunları

EURELECTRIC grupları ve diğer organlar ile iletişim :

Toptan Satış Piyasaları ve Ticaret Çalışma Komitesi, Perakende Piyasaları Çalışma Komitesi, NE Standardizasyon, EC, Çalışma Komitesi RES & DG, WG R&D; ETSO, UCTE, CENELEC, CIRED, CIGRE ve uygun olması durumunda diğer organlar.