Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları Komitesi YÖNERGESİ

Başkan   : William S Kyte
Sekreter : John Scowcroft, Nicola Rega, Helene Lavray ve Brigitte France

Faaliyet ve Sorumluluk Alanı

Sağlık, güvenlik, çevre ve sürdürülebilir gelişim ile ilgili olan konuların Elektrik Endüstrisinin kendi işlerini gerçekleştirme şeklinde gerçek ya da potansiyel bir etkisi vardır.

Çalışma Konuları:

- Faaliyet ve sorumluluk alanı ile ilgili konulardan ortaya çıkan kolektif riskleri ve yararları tanımlamak, ayrıcalıklandırmak ve iletmek.
- Elektrik endüstrisinin görüşlerinin etkin bir şekilde duyulduğundan ve politika yapıcı AB kurumlarının yanı sıra sağlık, güvenlik, çevre ve sürdürülebilir gelişim politikalarını düzenleyen diğer uluslar arası organlar tarafından dikkate alındığından emin olmak.
- Elektrik endüstrisi ile ilgili olan kolektif sağlık, güvenlik, çevre ve sürdürülebilir gelişim politikalarının gelişiminde proaktif bir rol oynamak. Bunu yaparken de Elektrik endüstrisi için kolektif teklifler geliştirmek.

Bu hedeflere ulaşmak için, Çevre ve Sürdürülebilir Gelişim Komitesi, ilgili olan çeşitli Çalışma Gruplarından gelen Elektrik Endüstrisi uzmanları ve aynı zamanda EURELECTRIC Sekreterliğinin aktif katılımını kullanmaktadır.

Diğer Organlar ile iletişim :

- Çevre ve Sürdürülebilir Gelişim Komitesini ilgilendiren konulardan belirli bir çıkarı olabilecek olan tüm diğer EURELECTRIC grupları.
- Çevre ve Sürdürülebilir Gelişim Komitesi, EURELECTRIC’in dışında, VGB, UIE ve CAPIEL gibi sağlık, güvenlik, çevre ve sürdürülebilir gelişim alanlarında aktif olan organizasyonlar ile işbirliği modlarının tanımlanmasında kilit bir rol oynamaktadır.

Belirli sorumluluk alanları ile ilgili olan konular hakkında diğer ilgili EURELECTRIC grupları ile düzgün bir konsültasyon sağlamak için belirli bir metodoloji tanımı geliştirilmiştir.