Ana Sayfa :: YÖNETİM KOMİTESİ :: Çalışma Yönergesi

Yönetim Komitesi YÖNERGESİ

Başkan             : Bay Giuseppe CARTA (IT)
Sekreter            : Bay Ronny DAEMS

Çalışma Konuları:

Komite, yarı otonom olarak çalışan 8 yatay Çalışma Grubu ve Uzman Ağları olarak  gruplandırmıştır, bunlar,  Yasal İlişkiler Çalışma Grubu,    Sosyal İlişkiler & İnsan Kaynakları Çalışma Grubu,  Araştırma ve Geliştirme Çalışma Grubu,  Finans & Ekonomi Uzmanları,  Mali Konular Uzmanları,  Standardizasyon Uzmanları,  İstatistikleri & Benchmarking Uzmanları,  Bilgi Teknolojileri Uzmanalrı.

Yönetim Komitesinin Rolü:

-    Çalışma Grupları ve Uzmanlar  ile ilgili olan politika konuları ile ilgili yüksek düzeyde stratejik ve politik bilgi toplama  ve karar vermeyi sağlamak, ki bu da diğer Komitelere önceden delege edilmiştir. Faaliyet ve sorumluluk alanı ile ilgili konulardan ortaya çıkan kolektif riskleri ve yararları tanımlamak, ayrıcalıklandırmak ve iletmek.
-    Elektrik endüstrisinin görüşlerinin etkin bir şekilde duyulduğundan ve politika yapıcı AB kurumlarının yanı sıra diğer uluslar arası organlar tarafından dikkate alındığından emin olmak.
-    Elektrik Endüstrisinin gelişiminde proaktif bir rol oynamak. Bunu yaparken de, Elektrik Endüstrisinden kolektif teklifleri geliştirmektir.
-    Bu hedeflere ulaşabilmek için, Yönetim Komitesi, ilgili olan çeşitli Çalışma Gruplarından  gelen Elektrik Endüstrisi uzmanlarının ve EURELECTRIC Sekreterliğinin aktif katılımından yararlanmaktadır.

Yönetim Komitesi, EURELECTRIC’in yeni yapısının içerisindeki 5 Komiteden biridir (Ocak 2002’den beri). EURELECTRIC Kuruluna sorumludur. Kurulun kararına göre, Komite, oy birliği ile karar verilmesi şartıyla sorumluluk ile ilgili olan konular hakkında EURELECTRIC pozisyonları ve raporlarını onaylamak ile yetkilidir. Oy kullanma hakları sadece üyelere aittir ve Başkan için de bir kura oyu vardır (ülke başına sadece bir puan). Katılmayan üyeler, karar / onay için ilan edilen konular hakkında toplantıda önce Sekreterliğe oylarını elektronik olarak gönderebileceklerdir. Üye olmayanlar Komite toplantılarına katılabilirler ancak oy kullanma hakları yoktur. Toplantılar normalde yılda 2 kez yapılır ve ortaya çıkan konulara bağlıdır.

Diğer organlar ile iletişim :

-    Yönetim Komitesi tarafından bahsedilen konularda belirli bir çıkarı olabilecek olan diğer tüm EURELECTRIC grupları.