Ana Sayfa :: EURELECTRIC

Kuruluşu

EURELECTRIC, Avrupa Birliği ülkeleri ile dünya çapında elektrik sektörlerindeki ilgili kuruluşların oluşturduğu bir birliktir.
Nihai hedefi profesyonel bir organizasyon olarak Avrupa elektrik sektöründe karşılaşılan problemlerin tartışılabileceği bir platform oluşturmaktır.

1925 yılında Fransa, Belçika ve İtalya ilgili kuruluşlarınca UNIPEDE (Uluslararası Elektrik Üreticileri ve Dağıtıcıları Birliği); 1997 yılında, yapılan Yönetim Komitesi toplantısında Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren EURELECTRIC kuruluşu ile ortak sekretarya oluşturma kararının ardından bu kuruluşla, 1999 yılında EURELECTRIC (Elektrik Sanayi Birliği) adı altında tam bir birleşme sağlanmıştır.